‪Google+‬‏
ראשי

 

                          1.90X3.75

                          2.75X1.70

                          3.50X1.92

YAMAHA VTR 1800

 

הובלת אופנועים באמצעות עגלה נגררת 1.90X3.75

אופנוע אספנות BSA ניגרר לעמדה 1 בחולון

הובלת אופנוע אספנות BSA עי עגלה נגררת

גרירת אופנועים חדשים גוי רייד

גרירת ג'וי ריידר על עגלה 3.50X1.92

KTM MOTORCYCLE

גרירת אופנועי KTM על עגלה 2.75X1.70

ktm bsa גרר אופנוע

גרר אופנוע KTM על עגרה נגררת

ktm 990 גרירה

גרירת אופנוע וקטנוע על עגלה נגררת

גרירת 3 קטנועים חדשים

גררית קטנועים חדשים באמצעות עגלה נגררת

KTM גרירה של אופנועי

 

גרירת אופנועי KTM על עגלה נגררת

גרירה 10 קטנועים

גרירת 3 קטנועים חדשים

גרירת פולריס ריינג'ר על עגלה

חילוץ פולריס ריינגר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טיול עגלה נגררת של אופנורט עם ריינג'ר עליה 

 

 

לחזרה למעלה הקש כאן