‪Google+‬‏
ראשי

חילוץ ג'יפ יונדאי גאלופר שניסה לעלות עליה קשה באיזור בין מיתר לחורה
הג'יפ היה בסכנת התהפכות תמידית ועוגן לעץ ולרכב נוסף שהיה שם.
החילוץ התבצע ע"י מחלץ מקצועי שנעזר בסופה עם כננת